สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม


สำนักการก่อสร้าง กรมทางหลวงชนบท
 
 เลขที่ 9 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220  โทรศัพท์  0-2551-5424  โทรสาร 0-2551-5424
   

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด
 
เลขที่ 10/59,60,61 อาคารเดอะเทรนดี้ ชั้นที่  3  ซอยสุขุมวิท 13(แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา  กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์  034-978273  โทรสาร  034-978273
 

บริษัท สมบูรณ์สุข จำกัด

เลขที่ 9/3 หมู่4 ถนนบุรีรัมย์-ประโคนชัย ตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 3100 โทรศัพท์ 0-4461-4020 โทรสาร 0-4461-1824
 

 

Website : http://www.npt-1023.org