ประกาศปิดการจราจร 25 พฤษภาคม 2563 - 25 กรกฎาคม 2563