วัตถุประสงค์ของโครงการ

กรมทางหลวงชนบท ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “กรม” มีความประสงค์จะว่าจ้างบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ที่ปรึกษา”ให้ควบคุมงานก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟกับอุโมงค์ลอดทางรถไฟจุดตัดทางรถไฟกับถนนสาย นฐ.1023ทล.4-บ้านวัดละมุด อำเภอเมือง, นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม